Annebeth Wilton

Kandidaat #2

‘Met elkaar voor elkaar”, dat is mijn motto. Dat betekent dus ook dat ik mij
sterk maak voor gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid, liberale
waarden die mijn speciale inzet vragen voor het Sociale Domein in ons
Schiedam.
Mijn aandacht gaat uit naar mogelijkheden om (ook langdurig) werklozen aan
werk te helpen, om alle mensen die tussen wal en schip vallen, weer op de kade
te zetten en met elkaar voor elkaar te zorgen.
In deze periode (2020) schreef ik een raadsvoorstel om een Schuldenlab op te
zetten in Schiedam. Inmiddels is het Schuldenlab van start gegaan zodat
mensen met schulden* weer de kans krijgen om een regeling te treffen en
terug te keren naar werk en een sociaal leven. Gewoon kunnen deelnemen aan
de samenleving is voor iedereen beter.
Daarnaast vraagt Jeugdzorg, maar zeker ook de Ouderenzorg mijn aandacht. Er
is genoeg te beleven in Schiedam en zeker in Coronatijd is er veel te doen.
De Schiedamse VVD is een groot voorstander van het versterken van het
individu. Eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen is een groot goed en voor
wie dat niet kan is hulp beschikbaar – net zo lang tot het wel lukt.
Ik woon aan de rand van de Gorzen, een mooie wijk maar ook een wijk met
problemen, armoede en eenzaamheid. Ik draag graag bij aan de oplossing van
deze problemen, samen met de Gorzenesen.
Zo werken we samen aan de Kracht van Schiedam.

Annebeth Wilton is in het dagelijks leven HRM bij de Nico Adriaans
Stichting in Rotterdam.
Annebeth is vice-fractievoorzitter en (mede)woordvoerder met
betrekking tot Werk en inkomen, Armoedebestrijding, StroomOpwaarts,
Arbeidsparticipatie, WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Volksgezondheid en
WOTs.
Wilt u meer weten over onze vicefractievoorzitter? Bekijk het interview!

* Overigens zijn de schuldeisers vrijwel altijd dezelfde: de Belastingdienst, het
CJIB (vanwege niet of te laat betaalde ziektekostenpremies), het CAK (voor
dezelfde ziektekostenverzekeraars), de banken, de verzekeringsmaatschappijen,
de energieleveranciers en de woningbouwcoöperatie – of een selectie uit deze
groep.

‘Met elkaar voor mekaar”, dat is mijn motto. Dat betekent dus ook dat ik mij sterk maak voor gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid, liberale waarden die mijn speciale inzet vragen voor het Sociale Domein in ons Schiedam.

 

Mijn aandacht gaat uit naar mogelijkheden om (ook langdurig) werklozen aan werk te helpen, om alle mensen die tussen wal en schip vallen, weer op de kade te zetten en met elkaar voor mekaar te zorgen.

 

Verbinden, in de fractie, in de Raad, in Schiedam – daar ga ik voor.

 

Annebeth Wilton is in het dagelijks leven HRM bij de Nico Adriaans Stichting, ambtelijk secretaris OR bij de KNMG en supporter van start-up Offcourse.io in Rotterdam. Annebeth is vice-fractievoorzitter en (mede)woordvoerder met betrekking tot Werk en inkomen, Armoedebestrijding, StroomOpwaarts, Arbeidsparticipatie, WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Volksgezondheid en WOT’s.

 

Wilt u meer weten over onze vicefractievoorzitter? Bekijk het interview!