Annebeth Wilton

vicefractievoorzitter

‘Met elkaar voor mekaar”, dat is mijn motto. Dat betekent dus ook dat ik mij sterk maak voor gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid, liberale waarden die mijn speciale inzet vragen voor het Sociale Domein in ons Schiedam.

 

Mijn aandacht gaat uit naar mogelijkheden om (ook langdurig) werklozen aan werk te helpen, om alle mensen die tussen wal en schip vallen, weer op de kade te zetten en met elkaar voor mekaar te zorgen.

 

Verbinden, in de fractie, in de Raad, in Schiedam – daar ga ik voor.

 

Annebeth Wilton is in het dagelijks leven HRM bij de Nico Adriaans Stichting, ambtelijk secretaris OR bij de KNMG en supporter van start-up Offcourse.io in Rotterdam. Annebeth is vice-fractievoorzitter en (mede)woordvoerder met betrekking tot Werk en inkomen, Armoedebestrijding, StroomOpwaarts, Arbeidsparticipatie, WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Volksgezondheid en WOT’s.

 

Wilt u meer weten over onze vicefractievoorzitter? Bekijk het interview!