Bertus is woordvoerder:

  • Taal & laaggeletterdheid
  • Binnenstad
  • Stadpromotie en toerisme
  • Dierenwelzijn
  • Buitenruimte
  • Sport
  • Cultuur
  • recreatie en natuur
  • Ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling

Bertus Feelders

Raadslid

Ja! Ik ben gemotiveerd om Schiedam met zijn inwoners nog 4 jaar te dienen als raadslid.
Gewoon, omdat er nog zoveel te doen is en ik graag bijdraag aan het mooier, beter maken van
de stad.
Als rasechte liberaal gun ik alle Schiedammers de kans om zich te ontplooien. Die kans mag
niet beperkt worden door religie of cultuur, die kans moet iedereen krijgen. Ik zal mij dan ook
de komende periode inzetten om zoveel mogelijk Schiedammers te helpen om kansen te
grijpen, om te leren en te ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van laaggeletterdheid of een
opleiding, maar ook bv. bij sport en spel. Kansenongelijkheid bestaat helaas maar we kunnen
er wel op letten om dat zoveel mogelijk weg te nemen.
Natuurlijk is ook gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, van homo’s en hetero’s, van
kleur of niet, jong en oud, voor mij vanzelfsprekend en ook dat blijf ik uitdragen. Jezelf
kunnen zijn is een van de grootste verworvenheden van de Nederlandse samenleving. Die
kans moet iedereen krijgen,
In ons mooie Schiedam is plaats voor iedereen die mee wil doen. Daar maak ik mij sterk voor.

Wilt u meer weten over Bertus? Bekijk het interview!