Bertus Feelders

Raadslid

Bouwen met nieuwe energie in Schiedam past dat wel bij een 66-jarige gepensioneerde ondernemer? Ja, dat past! Als ondernemer weet je dat je medewerkers uiteindelijk het belangrijkste kapitaal zijn. Daarom is een bottom-up organisatie kansrijk om tot een succesvolle organisatie uit te groeien. Dit geldt ook voor een gemeente! Mijn inbreng en motivatie voor Schiedam zal telkens gericht zijn op dit bottom-up principe.

Schiedam bestaat uit een multiculturele gemeenschap. Om een inclusieve gemeenschap na te streven is het spreken van de Nederlandse taal met en onder elkaar noodzakelijk. Dit creëert wederzijds begrip wat ten goede komt aan de integratie.

Een stad waar je zelf je mobiliteit bepaalt: auto, openbaar vervoer met de fiets of gewoon wandelend. Zowel binnen de stad als in en uit de stad. Parkeren, ontsluiten van wijken voor een betere doorstroming zijn punten die blijvend aandacht behoeven.

Schiedammers verwachten dat de openbare ruimte goed toegankelijk is én onderhouden wordt. De grootst mogelijke openbare ruimte is het milieu, en dat stopt niet bij gemeentegrenzen. Duurzaamheid komt voor mij als wederkerend thema terug in elke besluitvorming.

Tenslotte, de overheid is per definitie een dienstverlener. Dit zal niet het minste item zijn dat aandacht en onderhoud behoeft!

Bertus is woordvoerder voor Maritieme Ontwikkeling, Cultuur, Taal en laaggeletterdheid,  Buitenruimte, Stadspromotie en toerisme, Sport en Recreatie

Wilt u meer weten over Bertus? Bekijk het interview!