Karin Bresjer

Karin Bresjer

Kandidaat #10

Ik heb bijna 40 jaar met veel plezier gewerkt als overheidsjurist. Vooral in mijn functie van voorzitter van hoorzittingen heb ik geleerd goed naar anderen te luisteren en serieus na te denken over ieders argumenten. Er zijn immers altijd veel verschillende, vaak tegenstrijdige belangen af te wegen.
Mijn pensionering betekende geen einde aan mijn maatschappelijke betrokkenheid. De klimaatverandering en de extreme weersomstandigheden van de laatste tijd vormen een enorme uitdaging. Ik hoop met mijn bestuurservaring voorlopig nog een steentje bij te kunnen dragen.