Bron: Nieuwe Stadsblad

Lees hier de bijdrage van ons raadslid Tom Janssen tijdens de gemeenteraad van 3 november over de mobiliteitsvisie:

Voorzitter,  

De VVD kan instemmen met de mobiliteitsvisie. Wij zijn blij om te zien dat de wethouder het aanleggen van een bypass bij de rotonde in Schiedam-Noord heeft toegevoegd aan de concrete acties in de mobiliteitsvisie. Op die manier kunnen mensen die na een dag hard werken in de avondspits soepeler naar huis doorrijden. We maken Schiedam-Noord zo weer een stukje beter bereikbaar met de auto en dit was een belangrijk onderdeel van het VVD-verkiezingsprogramma. 

Verder is het goed dat de Zwaluwlaan gewoon een 50 kilometerweg blijft en dat ook dit is aangepast in de mobiliteitsvisie. Het is mooi dat de hinderlijke hobbel op de Zwaluwlaan na onze schriftelijke vragen is gerepareerd en het zou zonde zijn als we op deze weg nog maar 50 kunnen rijden. De VVD steunt het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 op een aantal andere wegen, maar wij zullen kritisch kijken of de kosten voor het herinrichten van de wegen niet uit de pan rijzen.  

Tot slot begrijpt de VVD begrijpt dat het invoeren van vergunningparkeren onder de A20 een technisch noodzakelijk instrument is om de parkeerproblematiek daar op te lossen. De precieze invulling hiervan moet in overleg met de bewoners op wijkniveau worden bepaald. We zijn blij dat de wethouder in de commissievergadering heeft toegezegd dat het primaire doel van de opbrengsten hiervan het verbeteren van voorzieningen voor de Schiedamse automobilisten van onder de A20 is. Van de opbrengsten worden bijvoorbeeld parkeerplaatsen aan de randen van de wijk en garages aangelegd. Het vergunningparkeren mag niet als melkkoe dienen en de opbrengsten mogen niet aan gehobby worden besteed. De VVD zal scherp letten op de uitgaven uit de mobiliteitsreserve en hoopt dat andere fracties, of ze nu voor of tegen deze visie stemmen, dit ook zullen doen.  

Dank u wel.