DENK roeptoetert. De fractievoorzitter van de partij in Schiedam is weer eens ontstemd. In de leefbaarheidsbarometer van de gemeente Schiedam wordt migratie achtergrond als gemeten factor gebruikt. En daaruit blijkt dat er kwetsbare wijken zijn waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen. Wat doe je dan als aanvoerder van DENK? Direct roepen dat zo spreken over mensen discriminatie is.

Dat is de wereld op zijn kop. De Schiedamse VVD zet zich al jaren in om racisme en discriminatie tegen te gaan. We zijn op weg, maar er is nog steeds aandacht voor nodig. Het ontkennen van feiten draagt daar niet aan bij. 

Discriminatie is het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen en groepen en dus het niet gelijk behandelen van gelijke gevallen. Dat is hier niet aan de orde. Soms is het nodig ongelijke gevallen ongelijk te behandelen om kansengelijkheid te vergroten, en dan moet je weten waar kwetsbare mensen wonen.

Door deze gegevens te gebruiken kan je werken aan een oplossing. Maatwerk noemen we dat. Je kop in het zand steken voor dit soort problemen en voor de feiten brengt Schiedam niet verder. Sterker nog, het zal onze stad en onze bewoners, juist in de meest kwetsbare wijken, schaden.

Onno Spek