Youri is woordvoerder:

  • Bouwen en wonen
  • Duurzaamheid
  • Milieu en energietransitie
  • Diversiteit en integratie
  • Samenleving
  • Bestuur en organisatie

Youri volkman

Raadslid

Over vier jaar hoop ik te kunnen zeggen dat ik mijn steentje heb bijgedragen aan de toekomst van Schiedam. In het bijzonder wil ik mij inzetten voor de ondernemers. Een stad moet haar ondernemers koesteren en waarderen. In Schiedam hebben we veel verschillende soorten ondernemers die we allemaal nodig hebben. Of het nu gaat om een multinational, MKB-er of eenmanszaak, allemaal hebben ze behoefte aan een gemeente die dient als gesprekspartner en die faciliteert waar mogelijk. Door bijvoorbeeld de bedrijventerreinen aan te pakken en multifunctioneler in te richten, kunnen we ook oplossingen voor de problemen in de stad vinden met de ondernemers. Die ondernemers houden op die manier de lokale economie draaiend en bieden voldoende werk voor onze inwoners. Hierbij vind ik het sociale stuk ook erg belangrijk, waarbij de ondernemers kijken of zij mensen die een kans nodig hebben kunnen helpen, zodat ook deze mensen kunnen doorgroeien in onze samenleving. Naast de ondernemers wil ik opkomen voor de essentie van sport. Onze inwoners hebben recht op goede sportfaciliteiten en bloeiende verenigingen, waar zijn niet alleen aan hun fysieke gezondheid kunnen werken, maar ook aan hun mentale gezondheid. Verenigingen bestrijden eenzaamheid, helpen mensen om mee te doen in de samenleving en zorgt voor sociale ontwikkeling. We moeten er daarom voor zorgen dat de faciliteiten top zijn en dat iedereen kan meedoen.

Mijn drie speerpunten voor Schiedam:

Sport – Sporten is essentieel voor iedereen!
Ondernemers – Een gemeente die trots is op haar ondernemers en deze steunt!
Bedrijventerreinen – Bedrijventerreinen veilig en multifunctioneel maken!