Antoinette Laan

wethouder

Mevrouw Laan is wethouder en tevens eerste locoburgemeester. Zij heeft de volgende portefeuilles:

– Bouwen en Wonen

– Financiën en Control

– Havens en Bedrijventerreinen

– Nationaal Programma Nieuwland en Oost

– Sport

– Coördinatie gemeentelijke handhaving

– Gemeentearchief