Antoinette Laan

wethouder

Mevrouw Laan is wethouder en tevens eerste locoburgemeester. Zij heeft de volgende portefeuilles:

– Bouwen en Wonen

– Ruimtelijke Ordening

– Bedrijventerreinen

– Havens en Maritieme Ontwikkeling

– Sport