Sandeep Punwasi

Kandidaat #9

Een mooier Schiedam waarbij elke inwoner betrokken en meegenomen wordt in het verbeterproces. Dat is wat ik graag wil bewerkstelligen.

Zo willen wij graag als gemeente in de nabije toekomst op een duurzame manier energie opwekkken en kunnen leveren aan onze stad. Deze markt is volop in ontwikkeling en daarom is het belangrijk als gemeente om samen met lokale ondernemers invulling te geven aan deze maatschappelijke opgave.

Belangrijker nog is om samen met bewoners oplossingsgerichte maatregelen te nemen die zullen leiden tot een lagere energierekening bijvoorbeeld door betere isolatie van woningen.