Sandra Beenhakker

Raadslid

Allemaal zouden we graag, ieder op zijn eigen manier, Schiedam nog beter en mooier willen maken. Dat is dan ook precies mijn motivatie om de politiek in te gaan: een verandering bewerkstelligen. In de komende periode wil ik werken aan een sociaal beleid waardoor we jong en oud met of zonder startkwalificatie weer aan het werk kunnen helpen. Mijn overtuiging is iedereen die wil, kan gaan werken! Om deze overtuiging kracht bij te zetten ben ik de politiek in gegaan.

Hoe houden we de zorg in Schiedam betaalbaar wanneer we de mens centraal stellen? Dit lijkt een simpel gegeven, maar het blijkt in de praktijk lastig. Omdat hulpvragen gekoppeld zijn aan budgetten, moeten er soms onbegrijpelijke keuzes gemaakt worden. Hier wil ik verbetering in brengen. Dit wordt het ontschotten van voorzieningen genoemd.  

In de afgelopen vier jaar hebben we grote stappen gezet en een basis gelegd om meer Schiedammers te laten sporten en bewegen. Dit goede werk wil ik graag voortzetten, want investeren in sport is investeren in een gezonde en sociale toekomst! 

Sandra is (mede)woordvoerder voor Werk en inkomen, Armoedebestrijding, StroomOpwaarts, Arbeidsparticipatie, WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Volksgezondheid en WOT’s.

Wilt u meer weten over Sandra? Bekijk het interview!